Novosti

Ispitivanje protivpožarnih jednokrilnih i dvokrilnih vrata na vatrootpornost od T180min

Trenutno smo u fazi ispitivanja protivpožarnih jednokrilnih i dvokrilnih vrata na vatrootpornost od T180min.


Naša proizvodnja,plastifikacija i priprema za montažu

Naša proizvodnja,plastifikacija i priprema za montažu


Izrada čeličnih konstrukcija reklama i bilborda

Izrada čeličnih konstrukcija reklama i bilborda


Izrada i montaža građevinske bravarije ledobrana,nadstrešnica

Izrada i montaža građevinske bravarije ledobrana,nadstrešnica,ograda itd...


Izvršena izrada i montaža 6 komada protivpožarnih evakuacionih inox vrata

U kratkom roku izvršena izrada i montaža 6 komada protivpožarnih evakuacionih inox vrata na deonici Koridora 10 Autoput E75 objekta Tunel Progon - Dimitrovgrad


Izrada inox dilatacionih prelaza za tramvajske šine

Izrada inox dilatacionih prelaza za tramvajske šine


Izrada i montaža čeličnih konstrukcija proizvodnih hala

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija proizvodnih hala,hangara,perionica,magacina po sistemu ključ u ruke.


Ispitivanje protivpožarne aluminijumske stene vatrootpornosti T120min

Trenutno se nalazimo u procesu ispitivanja protivpožarne aluminijumske stene vatrootpornosti T120min. po EN normi na Institutu LTM - Oroslavlje  


Ispitivanje jednokrilnih i dvokrilnih zastakljenih vrata vatrootpornosti T90min

Trenutno se nalazimo u procesu ispitivanja jednokrilnih i dvokrilnih zastakljenih vrata vatrootpornosti T90min. po EN normi na Institutu LTM - Oroslavlje


Ispitivanje protivpožarne fiksne stene vatrootpornosti T120min

Uspešno izvršeno ispitivanja protivpožarne fiksne stene vatrootpornosti T120min. na Institutu IMS - Beograd


Ispitivanje kliznog protivpožanog kapka za projekcione sale na vatrootpornost od T60min

Uspešno izvršeno ispitivanje kliznog protivpožanog kapka za projekcione sale na vatrootpornost od T60min po EN normi na Institutu LTM - Oroslavlje 


Ispitivanje protivpožarnih jednokrilnih zastakljenih vrata vatrootpornosti T30min

Uspešno izvršeno ispitivanje protivpožarnih jednokrilnih zastakljenih vrata vatrootpornosti T30min. po EN normi na Institutu LTM - Oroslavlje


Ispitivanje protivpožarnih čeličnih zastakljenih dvokrilnih vrata vatrootpornosti T30min

Uspešno izvršeno ispitivanje protivpožarnih čeličnih zastakljenih dvokrilnih vrata vatrootpornosti T30min. po EN normi na Institutu LTM - Oroslavlje


Ispitivanje protivpožarnih čeličnih jednokrilnih vrata vatrootpornosti T120min

Uspešno izvršeno ispitivanje protivpožarnih čeličnih jednokrilnih vrata vatrootpornosti T120min. sa ventilacinom rešetkom - žaluzinom na Institutu IMS - Beograd


Ispitivanje protivpožarnih aluminijumskih dvokrilnih vrata vatrootpornosti T90min

Uspešno izvršeno ispitivanje protivpožarnih aluminijumskih dvokrilnih vrata vatrootpornosti T90min. na Institutu IMS - Beograd


AquaJet

Obaveštavamo naše kupce i saradnike da smo u rad pustili AquaJet mašinu za sečenje vodenim mlazom radne površine 4000x2000mm koja može rezati sve vrste čelika,inox,plastiku, gumu,staklo,mermer,kamen itd.


Jednokrilna PP vrata

Za sva PP vrata izvršeno je ispitivanje otpornosti na požar po standardu JUS U.J1.160 na Institutu IMS, u Laboratoriji za fiziku u Beogradu. Uz sva naša vrata dobija se prateća atestna pločica sa neophodnim podacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost predmetnih vrata. Sva vrata se reatestiraju u zakonom odredjenom roku.


Jednokrilna aluminijumska PP vrata

Kao uvoznici proizvodnog programa “Metalind”-a, možemo Vam ponuditi aluminijumska protivpožarna vrata za koja posedujemo ateste Instituta za ispitivanje materijala IMS iz Beograda.


Klizna čelična protivpožarna vrata

Čelična klizna pp vrata mogu biti dvokrilna ili jednokrilna požarne otpornosti T-30, T-60, T-90 i T-120 minuta, i to: puna čelična, delimično zastakljena i sa integrisanim pešačkim krilom


Metalna Oprema proizvodnja

Delatnost Metalne Opreme vrši se u poslovnim objektima koji se prostiru na 3 450m2. Zapošljava 40 stručno osposobljenih koji svojim angažovanjem konstantno uspevaju povećati kvalitet proizvoda, smanjti rokove izrade; zadržati status kvalitetnog i tačnog dobavljača.Sve radove obavljamo u sopstvenom proizvodnom pogonu, specijalizovanom za proizvodnju protivpožarnih vrata i građevinske bravarije.


Protivpožarna vrata sa žaluzinom

U puna čelična protivpožarna vrata po zahtevu ugrađuju se protivpožarne prostrujne ekspandirajuće žaluzine opremljene zaštitnom mrežicom za sprečavanje prodora insekata s naličja vrata.

Žaluzina se fiksira u krilo putem prirubnica I ekspandirajućih traka. Od dimenzije krila zavisi dimenzija žaluzine.


Međunarodni SEEBBE sajam građevine

Metalna Oprema MOS se predstavila na međunarodnom SEEBBE sajmu građevine, od 19.04.2016 do 23.04.2016 u hali 1 na štandu pod brojem 1418.


Ispitivanje

Pp kapci se izrađuju po standardima važećim u Republici Srbiji o čemu svedoče sertifikati izdati od instituta IMS Beograda a po standardu SRPS.UJ1:160. požarne otpornosti T30’,T60’,T90’,T120’

Izrađujemo ih po zadatim merama.

Finalnu obradu vršimo elektrostatičkim putem-plastifikacijom u tonu po izboru investitora a u skladu sa standardnom ral kartom.


Protivpožarna vrata sa parapetom

Protivpožarna puna zaokretna vrata sa parepetom, izradjena kao jednokrilna i dvokrilna vrata, u gornjoj zoni produžena po visini. Takodje mogu biti delimično zastakljena. Izradjuju se požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta.

Isporučuju se sa kompletnim pratećim okovom, sa ili bez automata za samozatvaranje.


Ostala protivpožarna oprema

U lepezi naših proizvoda nalazi se i PROTIVPOŽARNI KAPAK, koji se izrađuje u dimenziji po potrebi kupca.

Takođe radimo i protivpožarnu zaštitu elektro-energetskih ormana.


Aluminijumska protivpožarna vrata

Kao uvoznici proizvodnog programa “Metalind”-a, možemo Vam ponuditi aluminijumska protivpožarna vrata za koja posedujemo ateste Instituta za ispitivanje materijala IMS iz Beograda.


Protivpožarna vrata sa dekorativnom oblogom

Protivpožarna vrata mogu biti vizuelno obogaćena dekorativnom oblogom od prirodnog furnira u boji drveta ukoliko se objekti opremaju u modernom dizajnu. Furnirana obloga može biti raznolika, zavisno od zahteva kupca.


Protivpožarna vrata velikih dimenzija

U mogućnosti smo izraditi i vrata velikih dimenzija sa ili bez integrisanog pešačkog krila u okviru jednog od osnovnih krila protivpožarnih vrata, uz čiju atestnu dokumentaciju dostavljamo stručno mišljenje Instituta za ispitivanje materijala IMS u Beogradu.


ISO Sertifikat MOS

StandCert izdaje Sertifikat Br. Qs-0410 kojim se potvrđuje da organizacija Metalna Oprema MOS ima sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 oblast protivpožarnih i sigurnosnih vrata, građevinske bravarije, i čeličnih konstrukcija.


Klizna i sigurnosna PP vrata

Čelična klizna pp vrata mogu biti dvokrilna ili jednokrilna požarne otpornosti T-30, T-60, T-90 i T-120 minuta i to: puna čelična, delimično zastakljena i sa integrisanim pešačkim krilom

Antikorozivna zaštita: elektrostatičkim putem – plastifikacijom ili osnovnim antikorozivnim premazom dva puta, a zatim završnim premazom u tonu po zahtevu investitora.


MOS O nama

Metalna Oprema MOS se nalazi u Sopotu, nadomak Beograda, na obroncima planine Kosmaj. Delatnost vrši u poslovnim objektima koji se prostiru na 3 450m2. Zapošljava 40 stručno osposobljenih koji svojim angažovanjem konstantno uspevaju povećati kvalitet proizvoda, smanjti rokove izrade; zadržati status kvalitetnog i tačnog dobavljača.Sve radove obavljamo u sopstvenom proizvodnom pogonu, specijalizovanom za proizvodnju protivpožarnih vrata i građevinske bravarije.


Delimično zastakljena protivpožarna vrata

Ovu vrstu protivpožarnih vrata izradjujemo u svim varijantama – jednokrilna, dvokrilna, sa parapetom, klizna, dimnonepropusna, zvučno – izolovana, čelična ili vizuelno obogačena dekorativnom oblogom od prirodnog furnira u boji drveta.

Požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta.

Isporučuju se sa kompletnim pratećim okovom, sa ili bez automata za samozatvaranje.


Automatika za PP vrata

Elementi automatike:

  • Komandna kutija TI P AVV -C-D-T
  • Taster – nadzidno
  • Natpisna pločica za taster u dovratniku
  • Elektromagnet – podni
  • Elektromagnet – zidni, produžen
  • ...

Atestiranje vrata

Sva vrata su atestirana u Insitutu za ispitivanje materijala IMS Beograd i podležu redovnoj kontroli saobraznosti (na svaka 24 meseca) uz validnost atesta u trajanju od 6 godina.

U slučaju specifičnih zahteva u saradnji sa insitutom za ispitivanje materijala IMS Beograd, svaki van tipski proizvod podleže izdavanju stručnog mišljenja.


PP vrata

Za sva PP vrata izvršeno je ispitivanje otpornosti na požar po standardu JUS U.J1.160 na Institutu IMS, u Laboratoriji za fiziku u Beogradu. Sva PP vrata se reatestiraju u zakonom odredjenom roku.

Uz sva naša vrata dobija se prateća atestna pločica sa neophodnim podacima kao što su serijski broj i vatrootpornost predmetnih vrata.


Jednokrilna čelična delimično zastakljena PP vrata

Tehnički podaci:

  • Zastakljenje se vrši protivpožarnim staklom klase F-30, F-60, F-90 i F-120
  • Fiksiranje stakla u krilo putem čeličnih prirubnica
  • Zaptivka između stakla i prirubnice – samogasiva (guma crne boje dvostrano po obimu stakla + ekspandirajuća traka)
  • ......

Metalna oprema- Istorijat

Metalna Oprema MOS je osnovana 1986. godine kao zanatska radionica sa ukupno 5 zaposlenih i radnim prostorom ukupne površine 100 m2. Osnovna delatnost je bila iz metalopreradjivačkog domena kao i proizvodnja komunalne opreme.

Tokom rada na prostorima bivše SFRJ širila je svoj proizvodni program, samim tim i poslovne objekte čime su se stvarali uslovi za veči broj zaposlenih i proširenje proizvodnog pogona.


MOS- Sertifikat Bonitetne izvrsnosti

Bonitetna ocena predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost preduzeća – privrednih subjekata. Temelji se na završnim računima privrednih subjekata za poslednju finansijsku godinu i predviđa sigurnost poslovanja u narednih dvanaest meseci.

Provredni subjekti s bonitetnom ocenom izvrsnosti A imaju verovatnoću od 45% da će zadržati istu bonitetnu izvrsnosti i u narednoj godini.


Dvokrilna puna protivpožarna vrata

Dvokrilna puna zaokretna protivpožarna vrata požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta. Isporučuju se sa kompletnim pratećim okovom, sa ili bez automata za samozatvaranje.


Jednokrilna puna protivpožarna vrata

Za sva protivpožarna vrata izvršeno je ispitivanje otpornosti na požar po standardu JUS U.J1.160 na Institutu IMS, u Laboratoriji za fiziku u Beogradu. Uz sva naša vrata dobija se prateća atestna pločica sa neophodnim podacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost predmetnih vrata… Sva vrata se reatestiraju u zakonom odredjenom roku.


Postavljen je novi sajt!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum hendrerit auctor erat non tincidunt. Vivamus lobortis ut est sed elementum. Fusce felis odio, tempor venenatis mollis nec, luctus eget mi. Ut sed nisl felis. Pellentesque viverra nisi eget lacus tempus, eu varius ligula cursus. Etiam posuere placerat massa, ultricies viverra nibh dapibus sed. Curabitur eleifend, ipsum vitae bibendum sollicitudin, diam enim vehicula elit, vel malesuada nunc odio in quam.


Vrhunski kvalitet

Kratki rokovi izrade

Dugogodišnja tradicija

Sva vrata poseduju atest instituta IMS