Novosti

Dvokrilna puna protivpožarna vrata

Dvokrilna puna zaokretna protivpožarna vrata požarne otpornosti 30, 60, 90 i 120 minuta. Isporučuju se sa kompletnim pratećim okovom, sa ili bez automata za samozatvaranje.

Antikorozivna zaštita:

  • elektrostatičkim putem – plastifikacijom ili osnovnim antikorozivnim premazom dva puta, a zatim završnim premazom u tonu po zahtevu investitora.

 

 

Protivpožarna vrata

Za sva protivpožarna vrata izvršeno je ispitivanje otpornosti na požar po standardu JUS U.J1.160 na Institutu IMS, u Laboratoriji za fiziku u Beogradu. Uz sva naša vrata dobija se prateća atestna pločica sa neophodnim podacima kao što su: serijski broj, vatrootpornost predmetnih vrata… Sva vrata se reatestiraju u zakonom odredjenom roku.

Dimenzije vrata se mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupca, što praktično znači da smo u mogućnosti izvesti izradu po zadatim dimenzijama. Ukoliko su zahtevi specifične prirode, uz atestnu dokumentaciju izdajemo i stručno misljenje akreditovane laboratorije.

O kvalitetu, brzini izrade i ozbiljnom pristupu poslu mogu posvedočiti mnoge ugledne i uspešne kuće za koje smo radili i koje se nalaze u našoj referent listi.

« Nazad

Vrhunski kvalitet

Kratki rokovi izrade

Dugogodišnja tradicija

Sva vrata poseduju atest instituta IMS