Novosti

Protivpožarna vrata velikih dimenzija

U mogućnosti smo izraditi i vrata velikih dimenzija sa ili bez integrisanog pešačkog krila u okviru jednog od osnovnih krila protivpožarnih vrata, uz čiju atestnu dokumentaciju dostavljamo stručno mišljenje Instituta za ispitivanje materijala IMS u Beogradu.

Za više informacija kontaktirajte nas na:

Ili posetite na adresi Milosava Vlajića 32, 11450 Sopot.

« Nazad

Vrhunski kvalitet

Kratki rokovi izrade

Dugogodišnja tradicija

Sva vrata poseduju atest instituta IMS