Naš tim

Upoznajte naš tim ljudi

Duško Petrović

Vlasnik Metalne Opreme Sopot

Mail: dusko@mos.rs

Kontakt: +381 63 251-665

Nenad Milošković

Mašinski Inženjer

Mail: nenad.miloskovic@mos.rs

Kontakt: +381 63 593-245

Mileta Kandić

Elektro Inženjer

Mail: office@mos.rs

Kontakt: 011/8251-262

Miroslav Radovanović

Mašinski tehničar

Mail: office@mos.rs

Kontakt: 011/8251-262

Branka Žujević

Administrativni radnik

Mail: office@mos.rs

Kontakt: +381 63 593-021

Stanka Simić

Knjigovođa

Mail: office@mos.rs

Kontakt: +381 11 8251-262

Marko Jovanović

Knjigovođa

Mail: office@mos.rs

Kontakt: +381 63 593-021

Valentina Kostadinoska

Računovođa

Mail: office@mos.rs

Kontakt: +381 11 8251-262

Vrhunski kvalitet

Kratki rokovi izrade

Dugogodišnja tradicija

Sva vrata poseduju atest instituta IMS